JAZAKUMULLAH PARA MUHSININ

Tidak ada satu pun perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala, kecuali dijanjikan imbalan dan keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Termasuk di antaranya adalah infaq, sedekah dan yang semisalnya.

Disediakannya pintu sedekah membuka peluang bagi hamba-Nya yang diberikan anugerah harta untuk dapat beramal dan meraihnya, yaitu masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah.

ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة

“Barangsiapa termasuk orang yang senantiasa bersedekah, maka ia akan dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah.”
(HR. Bukhari)

Kesempatan ini tidak didapatkan oleh semua orang. Ya, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Ta’ala yang dimudahkan membelanjakan hartanya di jalan yang diridhai-Nya, kelak akan meraihnya.
Wallahu A’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *